Wednesday, April 6, 2011

SIARAN AKHBAR MENTERI BESAR PERAK...SESI TEH TARIK

SIARAN AKHBAR

Mendampingi Rakyat Perak

Kuala Lumpur, Malaysia ­- Monday 28hb Mac 2011

Menteri Besar Perak, Dato’ Seri Dr Zambry Abd Kadir telah mengambil beberapa langkah untuk berkomunikasi secara maya (online) di dalam usaha untuk mendekatkan diri beliau dengan rakyat. Beliau akan berjumpa denga rakan-rakan ‘online’ nya pada 10 hb April 2011.

Dato’ Seri Dr Zambry percaya, kaedah tersebut akan dapat melahirkan kesedaran dan membolehkan beliau berhubung dengan rakyat, mengenai program negeri secara ‘viral’. Kehadiran secara maya ini membenarkan beliau memberi maklumat terkini mengenai progres pembangunan di negeri Perak dan pada masa yang sama mengambil tindakan serta merta terhadap keperluan rakyat. Ini merupakan kaedah yang berkesan untuk berhubung dengan anak negeri dan mendapat maklumbalas secara serta merta. Selain dari berhubung dengan rakyat melalui media cetak dan elektronik, Dato’ Seri Dr Zambry juga menulis e-berita (e-news) beliau sendiri sebanyak dua kali sebulan, di dalam empat bahasa, untuk berinteraksi dengan rakyat.

Laman sesawang ini terdapat di dalam empat bahasa. Blog dan Facebook Dato’ Seri Dr Zambry terdapat di dalam Bahasa Malaysia dan English. Aktiviti yang berkaitan termasuk penganjuran sesi teh tarik dan perlawanan futsal bersama sahabat alam maya beliau. Semua maklumat mutakhir dan aktiviti akan dikemaskini di Laman sosial beliau. Jaringan ke kehadiran beliau di alam maya (On-Line Presence) adalah:-

Website: www.zambryabdkadir.com
Facebook: www.facebook.com/zambryakadir
Twitter: www.twitter.com/zambryabdkadir
Blog: www.zambryabdkadir.blogspot.com

Untuk maklumat lanjut sila hubungi:

Salina Khalid (019 5593004 or salinakhalid@yahoo.com)


FOR IMMEDIATE RELEASE

Getting closer to people

Kuala Lumpur, Malaysia – Monday 28th March 2011

Perak’s Chief Minister (Menteri Besar), Dato’ Seri Dr. Zambry Abd. Kadir has taken an active interest in on line communications to get close to people. He will be meeting his online friends on the 10th of April 2011.

He believes that being an active on-line user will allow him to create awareness and communicate the state’s programmes in a viral manner to the ‘rakyat’. With his online presence, he is able to give the Perakians regular updates on the progress of development and to respond to their needs real time. It is a great way to interact with Perakians and at the same time get their feedback. Apart from communicating with the rakyat through the print and broadcasting media, the Menteri Besar, in line with this spirit, will write his own bi monthly e-news in all four languages.

The web site is available in four languages. His blog and Facebook are available in Bahasa Malaysia and English. Other activities include teh tarik and futsal sessions with online friends. All updates and activities will be updated on his Social Media Websites.

The links to his On-Line Presence:-
Website: www.zambryabdkadir.com
Facebook: www.facebook.com/zambryakadir
Twitter: www.twitter.com/zambryabdkadir
Blog: www.zambryabdkadir.blogspot.com

For more information, please contact

Salina Khalid (019 5593004 or salinakhalid@yahoo.com)

No comments: